To See Clearly, Why Ruskin Matters – Suzanne Cooper

To See Clearly, Why Ruskin Matters görür görmez okumak istediğim bir kitap oldu. Uzun zaman önce John Ruskin’in Sanat ve Hayat Üzerine adlı kitabını okumuş ve bu efsanevi insana anında tutulmuştum. Hakkında yazılan bu kitabı da okumasam olmazdı elbette. Suzanne Fagence Cooper ise hayli iyi bir yazar olmakla birlikte bir sanat tarihçisi. Ruskin’in diğer birçok şeyin yanında özellikle sanat üzerine yazdıklarıyla nasıl daha iyi görebileceğimizi anlatıyor. Ayrıca yakın zamanda Ruskin’in en sevdiği sanatçı olan Turner üzerine bir sergide bu ikiliyi anlatacak. Neyse gelelim kitaba.

To See Clearly Why Ruskin Matters - Suzanne Fagence Cooper

John Ruskin ve mirası, To See Clearly

To See Clearly Ruskin’in hayatından bahsediyor. John Ruskin Viktorya döneminin önde gelen İngiliz sanat eleştirmeni, aynı zamanda bir sanat patronu, ressam, tanınmış bir sosyal düşünür ve hayırseverdi. Jeoloji, mimarlık, mit, ornitoloji, edebiyat, eğitim, botanik ve politik ekonomi gibi çeşitli konularda yazılar yazdı. Yazdıklarıyla İngiliz toplumunu etkilemeyi başardı ve birçok değişikliğe önayak oldu. Bir de elbette en önemlisi, dünyaya ve şeylere nasıl bakmamız geretiğine dair bilgiler paylaştı. Bir ağaçtan tutun da bir katedrale kadar dünya üzerinde bakmamız gereken çok şey var. Ancak hepsini doğru bir şekilde görmemiz, bakmayı öğrenmemiz gerekiyor.

John Ruskin mutlaka okunacak yazarlar listesinde birinci sırada olsun derim. Hayran kalacak ve yazdığı her şeyi okumak isteyeceksiniz. Keyifle ve mutlaka!

To See Clearly Why Ruskin Matters - Suzanne Fagence Cooper

Quercus Publishing’den çıkan kitabın tanıtım yazısı aşağıda, almak için de buraya: To See Clearly: Why Ruskin Matters – Suzanne Fagence Cooper

‘To see clearly is poetry, prophecy, religion, all in one’

John Ruskin – born 200 years ago, in February 1819 – was the greatest critic of his age: a critic not only of art and architecture but of society and life. But his writings – on beauty and truth, on work and leisure, on commerce and capitalism, on life and how to live it – can teach us more than ever about how to see the world around us clearly and how to live it.

Dr Suzanne Fagence Cooper delves into Ruskin’s writings and uncovers the dizzying beauty and clarity of his vision. Whether he was examining the exquisite carvings of a medieval cathedral or the mass-produced wares of Victorian industry, chronicling the beauties of Venice and Florence or his own descent into old age and infirmity, Ruskin saw vividly the glories and the contradictions of life, and taught us how to see them as well.

Menüye dön