Hollywood’un Ortadoğu Yanılgıları – Senem Güngör

Hollywood’un Ortadoğu Yanılgıları, Gazi Kitabevi tarafından yayınlanmış ve Senem güngör tarafından kaleme alınmış bir kitap. Yayınevinin ricası üzerine kitabı sizinle de paylaşmak istedim. İlgililerinin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şimdiden keyifli okumalar.

Hollywood'un Ortadoğu Yanılgıları - Senem Güngör

Bu araştırmanın ve Hollywood’un Ortadoğu Yanılgıları’nın temel amacı, Batılı bir aktif oyuncu olan Hollywood’un ABD’nin Orta Doğu dış politika ilişkilerinin gölgesinde, ”öteki” için yeniden inşa ettiği imgesel düşünsel tasviri çözümlemektedir. Bir başka deyişle, sosyal kategorileri karşıtlık ilişkisi içinde daha da belirgin hale getiren Hollywood sinemasının, oryantilizm ekosunu beyaz perdeye yansıtarak, günümüz toplumların birbirlerine karşı önyargılarını devam ettirmesindeki yerini göstermek amaçlanmıştır.

Araştırmanın oryantalizmle ilgili kavramsal çerçevesinin temel dayanağı Said’in Oryantalizm (1978) adlı eseridir. Said’in de belirttiği gibi, Doğu ve Batı arasında bir fark vardır ve aslında bu fark , Batı’nın bilgi sistematiği içinde üretilmiştir. bu kutuplaşma, tarihsel olarak sömürgecilerin,tüccarların, entelektüellerin ve bilginlerin zihinlerinde yaratıldı. Kendinden farklı olana dair bu bakış, derin bir yarıkla ayrılan ” Öteki” fikrine dönüşerek içselleştirildi.

Araştırmanın oryantalizm tanımlamasından hareketle bu çalışmada, kültürel ve ideolojik bir aygıt olarak Hollywood sinemasına ve onun filmlerinde yeniden inşa ettiği Oryantalizm temasına odaklanmıştır. Çünkü Orta Doğu temalı Hollywood filmlerinin, ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik uyguladığı dış politika stratejilerinin bir yansıması olduğu düşünülmüştür. Bir başka deyişle, Hollywood’un ABD dış politikalarına sözcülük ederek ”öteki” olanın resmedilmesine olanak sağlanmasında ve ”biz” ve ”onlar” algısının şekillenmesinde önemli rolü vardır.

Hollywood’un Ortadoğu Yanılgıları’nda, Hollywood sinemasının ilk yıllarında Orta Doğu ; sadece ”imgesel” bir tipleme iken, yakın zamanda Batı – Orta Doğu arasındaki negatif ilişkinin bir nesnesi olduğu iddia edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Hollywood sinemasının klasik döneminde peçeli kadınlar, dansöz gibi imgelerle bir arzu nesnesi olarak tasvir edilen Doğu, günümüzde Batı uygarlığını terör saldırılarıyla tehdit eden bir düşmana dönüşmüş ve bir ” demokratikleştirme” programının nesnesi olmuştur.

Hollywood'un Ortadoğu Yanılgıları

Hollywood sinemasındaki bu değişimi ortaya koyabilmek için, önce Batı- Doğu ilişkisine ve Hollywood sinemasına dair tarihsel bir incelemeye bakılmalıdır. Daha sonra çözümleme nesnesi olarak Hollywood tarafından üretilen son dönem filmlerden yararlanılır. 2007 yapım Krallık filmi tüm çözümlemelerin merkezidir. Bu doğrultuda Krallık filminin çözümlenmesinde, Barthes’in mitleri ve Arheim’ın ”görsel düşünme” perpektifinden yararlanılarak, Hollywood’a Althusser’in ”devletin ideolojik aygıtları” çerçevesinden bakılacaktır. Bugün fiziksel deneyimler olmadan gelişen görsel medya gözü ile dünyayı görebilmekteyiz.

Çağdaş toplumda insanı çevreleyen mitleri eleştirel yaklaşımla yorumlayan Barthes, bu çalışmada yer alan film çözümlemesinde rehberlik eder. Kimi romantik, kimi macera, kimi korku kimi de savaş türünde olan filmlerde, mekan olarak kullanılan Orta Doğu hep ”Öteki ” olmuştur. Çünkü bu filmler aynı üretici tarafından Hollywood stüdyoları tarafından üretilmektedir.

Mitleri üretildikleri tarihsel bağlamla incelenmesi gerektiğini belirten Barthes, siyasal olmayan gibi görünenin aslında siyasal olduğunu belirtir. Bir başka deyişle herkese aitmiş gibi görünenin, ”ideolojik bir fabrikasyonun sonucu ” olduğu ortaya çıkar. Barthes’in gözler önüne sermek istediği, ideolojinin nasıl işlediği ve mitleştirme yoluyla kapitalist ekonominin içinde oluşan ilişkilerin üstünü nasıl örttüğüdür. Bu çalışma içinde de Hollywood’un ürettiği Orta Doğu temalı filmlerle Doğu’yu nasıl mitleştirdiğini ve bunu yaparken de ABD’nin ideolojik politikalarına nasıl sadık kaldığı tarihsel inceleme içinde yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1-Giriş

2-Kuramsal/Tarihsel Çerçeve

3-Hollywood ve Sinemanın Kültürel Etkisi

4-Krallık Filmine Dair Bir Çözümleme: Krallık

Gazi Kitabevi’nden çıkan kitabı buradan satın alabilirsiniz: Hollywood’un Ortadoğu Yanılgıları – Senem Güngör

Menüye dön