Desiderius Erasmus Roterodamus!

Desiderius Erasmus Roterodamus

Desiderius Erasmus Roterodamus  27 Ekim 1466 ve 12 Temmuz 1536 yılları arasında yaşamış. Rotterdam’da doğmuş ve 69 yaşında İsviçre’de hayatını kaybetmiş. Aynı zamanda Rotterdamlı Erasmus ya da basitçe Erasmus olarak da biliniyor. Erasmus ise sevilen/aziz anlamına geliyor. Aynı anda birçok şey olmayı başarabilmiş bir insandır. Bir Hollanda Rönesansı hümanisti, Katolik rahibi, toplumsal eleştirmen, öğretmen ve tanrıbilimcidir.

Eğitimine Rotterdam yakınında bir kasaba olan Gouda’da dört yaşında başlamıştır. Dokuz yaşına geldiğinde babası onu oldukça prestijli bir Latin dilbilgisi okuluna göndermiştir. Akademik yetenekleri burada ortaya çıkarak yeşermeye başlamıştır. 1483’te annesi ve babası o dönemin belalarından olan veba dolayısıyla hayattan ayrılınca, koruyucu ailelerin yanına verilmiştir. Bu aile de onun bir din adamı olması konusunda son derece kararlı davranmıştır. Tanrı ile kişisel bir ilişki geliştirmiş olsa da, zamanının dindar öğretmenlerinin zorlu kuralları ve sıkı methodlarını reddetmiştir.

Saf Latin stilinde yazan klasik bir eğitimciydi. Zamanında “Hümanistlerin Prensi” takma adına sahipti ve Hıristiyan hümanistlerin parlayan ihtişamı olarak da adlandırıldı. Hümanist tekniklerini metinler üzerinde kullanarak Yeni Ahit’in Latin ve Yunan yeni edisyonlarını hazırladı. Bu yeni ve önemli çalışmalar Protestan Reformu ve 16. yüzyılda Protestan Reformuna karşı Katolik Kilisesi’nde başlatılan reform hareketinde etkili olacak soruların ortaya çıkmasına sebep oldu. Erasmus ne bir radikal ne de bir apolojistti. Erken dönem Rönesansı’nın tartışmaya yol açan figürleri arasındaki yerini koruyor.

Erasmus’un hayatını detaylı bie şekilde şuradan okuyabilirsiniz: Erasmus. Aşağıda da çok sevdiğim alıntılarından birkaçı var. Keyifle!

“İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır: Biri ruhunun önüne perde çeken utanma, öteki de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.”

“Bizi mutlu eden, düşünsel eğilimlerimizdir.”

“Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.”

“Hem felsefe hem ölüm ruhu görünür şeylerin üzerine yükseltirler.”

“Kendimi tarif etmek, kendime sınır çizmek olur; kudretimin ise asla sınırı yoktur.”

“Savaş o kadar zalimce bir şeydir ki insan soyundan çok vahşi hayvanlara yakışır.”

“Biraz param olursa kitap alırım; eğer artarsa yiyecek ve giyecek alırım.”

Menüye dön